Profil:


Adres: Warszawska 31

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Łomianki

Telefon: 22 865 09 58

WWW: https://www.janowski-wspolnicy.pl/

Komentarz:
Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

Oceń Nas:


Obecna Ocena: (0 z 0 głosów)
O Nas:

Zarząd, czyli organ wykonawczy spółek kapitałowych, ma za zadanie prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentowanie. Obowiązki te wiążą się z pewnym ryzykiem, które może skutkować wnoszeniem roszczeń przez osoby trzecie, a także przez własną spółkę. Powodem roszczeń mogą być takie okoliczności, jak:

  • niewłaściwe prowadzenie bieżących spraw spółki,
  • brak albo uchybienie kontroli nad jej działaniem,
  • błędy przy fuzjach oraz przejęciach przedsiębiorstw,
  • niezłożenie w terminie wniosku o upadłość spółki,
  • niezgodne z prawem i bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę.

Skuteczną ochronę przed roszczeniami wobec członków zarządu stanowi polisa OC. Szczegółowe informacje na temat korzyści, jakie daje ubezpieczenie OC władz spółki, a także jego zakresu, znajdują się pod adresem internetowym janowski-wspolnicy.pl.

s

PODOBNE FIRMY


© 2024 - www.mim24.pl.